Input:

Novosti pri obračun nadomestila plač po 3. mega zakonu

17.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.38 Novosti pri obračun nadomestila plač po 3. mega zakonu

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

V uradnem listu št 80/2020 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša dva ukrepa na področju podpore gospodarstvu pri blažitvi posledic epidemije.

Ta ukrepa sta dva, in sicer:

  • - delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa;
  • - povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Oba ukrepa posegata na obračun plač delavcem in zahtevata določene pogoje, da lahko sploh delodajalec koristi enega ali oba ukrepa.

  1. Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa (od 11. do 23. člena ZIUOOPE)

Delodajalci, ki želijo uveljavljati ta ukrep, morajo storiti naslednje zaporedne faze :

  1. Vprašati se morajo ali so sploh upravičeni do tega ukrepa: 1. točka 12. člena ZIUOOPE določa pogoje, ki so, da so vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020 ter da zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ter po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.
  2. Posvet s sindikatom, svetom delavcem ali seznanitev delavcev z ukrepom: 4. točka 12. člena ZIUOOPE določa, da mora delodajalec izvesti posvet s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje iz prejšnjega odstavka.
  3. Izdaja odredbe delavcem: V skladu s 13. členom ZIUOOPE mora delodajalec pisno odredi delavcu delo s skrajšanim delovnim časom. V pisnem napotilu določi obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa, čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom, razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa, čas trajanja odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in način poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim delovnim časom ter višino nadomestila plače.
  4. Obvestilo Zavodu za zaposlovanje, da je delavce poslal na čakanje: V skladu s 4. točko 18. člena ZIUOOPE mora delodajalec sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve, in sicer na elektronski naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:

  • - naziv in EMŠO delodajalca,
  • - število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in
  • - datum

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih